Polski Polski | EUR (€)
Dostępne języki Italian Italian English English
Dostępne waluty
  

Szukaj

Elastyczne daty
-
-
-
-
Szukaj
  
  

Warunki i zasady korzystania z serwisu Noclegi.Umbria.pl

Przeglądanie, przeszukiwanie i korzystanie z niniejszego serwisu i/lub dokonywanie rezerwacji jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Państwa przeczytania, zrozumienia i zaakceptowania warunków i zasad zamieszczonych poniżej.

Jeśli nie określono inaczej, zawartość tego serwisu stanowi własność intelektualną jego Właścicela i/lub Partnerów. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zezwala się na przeglądanie, pobieranie do pamięci podręcznej przeglądarki i drukowanie stron lub innej zawartości serwisu wyłącznie do prywatnego użytku. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację postanowień i ograniczeń wyszczególnionych w dalszej części Warunków i zasad.

Znaki handlowe, loga i znaki towarowe użyte w tym serwisie stanowią własność intelektualną Właściciela serwisu (chyba że określono inaczej). Zabrania się wykorzystywania tych elementów bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela.

Zasada działania serwisu
Serwis Noclegi.Umbria.pl zapewnia dostęp do platformy internetowej, dzięki której zarządzający obiektami przeznaczonymi do tymczasowego zakwaterowania mogą je reklamować i odpłatne udostępniać. Dokonywanie rezerwacji w serwisie Noclegi.Umbria.pl wiąże się z zawarciem prawnie wiążącej umowy z osobą zarządzającą obiektem, w którym dokonywana jest rezerwacja. Serwis Noclegi.Umbria.pl działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Zamawiającym, a obiektem, w którym dokonywana jest rezerwacja, przekazując szczegółowe informacje związane z rezerwacją do zarządzającego obiektem. Serwis Noclegi.Umbria.pl, by ułatwić i przyspieszyć wymianę informacji, może wykorzystywać system automatycznego wysyłania wiadomości e-mail lub sms w imieniu osoby zarządzającej obiektem.

Dozwolone użytkowanie
Zabrania się korzystania z serwisu w sposób, który niszczy/może zagrażać zniszczeniem jego zawartości lub uniemożliwić do niej dostęp. Zabrania się również korzystania z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującym prawem.

Niedozwolone jest używanie serwisu do kopiowania, przechowywania, wysyłania, publikowania lub transmitowania treści, które zawierają (lub przekierowują do) złośliwego oprogramowania, spyware, wirusów komputerowych, koni trojańskich, rootkitów i innych szkodliwych treści.

Zabrania się umieszczenia reklam w serwisie, które nie zostały uzgodnione i zatwierdzone przez Właściciela.

Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
Dostarczając nasze usługi, prezentujemy informacje, które otrzymaliśmy od osób zarządzających obiektami. Osoby te zobowiązane są do uaktualniania wszystkich cen, dostępności oraz innych informacji, które pojawiają się na naszej stronie. Mimo, że staramy się dostarczać nasze usługi na najwyższym możliwym poziomie, nie jesteśmy w stanie sprawdzić i zagwarantować, że wszystkie dane dostarczane przez osoby zarządzające obiektami są precyzyjne, zgodne z prawdą i poprawne. Zrzekamy się również odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy (włącznie z błędami merytorycznymi i językowymi) oraz za jakiekolwiek przerwy (tymczasowe i/lub częściowe) w funkcjonowaniu naszej strony związane z awarią, naprawą, uaktualnieniem lub konserwacją naszej strony internetowej, za niedokładne, mylące lub nieprawdziwe informacje oraz za ich brak. Zarządzający każdego obiektu przez cały czas pozostają odpowiedzialni za dokładność, kompleksowość i poprawność (opisowych) informacji (włącznie z cenami i dostępnością) wyświetlanych na naszej stronie. Nasza strona nie stanowi i nie powinna być traktowana jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług lub oceny którejkolwiek  z posiadłości dostępnych na naszej stronie.

Nie gwarantujemy, że treści i informacje zamieszczone w serwisie są kompletne i dokładne. W większości przypadków treści te redagowane są przez naszych Partnerów, i to Oni odpowiadają za ich poprawność i aktualność.

Serwis Noclegi.Umbria.pl zrzeka się odpowiedzialności z tytułu strat wynikłych z okoliczności będących poza kontrolą serwisu. Ponadto serwis nie jest odpowiedzialny za straty biznesowe, włączając w to (bez ograniczeń) straty finansowe, niższy niż oczekiwany przychód, obroty, produkcję, kontrakty, możliwości finansowe lub dobrą reputację.

Niniejszy serwis zrzeka się odpowiedzialności za utratę lub zniszczenie jakichkolwiek danych, baz danych, czy oprogramowania.

Serwis nie bierze odpowiedzialności za wynikowe, pośrednie lub szczególne straty.

Inne postanowienia
Niektóre z zasad i warunków mogą w przyszłości ulec zmianie. Nowe/zmienione zasady i warunki korzystania z serwisu wchodzą w życie z dniem, w którym zostaną opublikowane w serwisie Noclegi.Umbria.pl.

W stopniu określonym przez obowiązujące przepisy prawne, poniższe warunki i postanowienia, jak również dostarczane przez nas usługi podlegają regulacjom prawnym obowiązującym na terenie Polski. Wszystkie spory wynikające z ogólnych warunków i postanowień, jak również w związku z dostarczanymi przez nas usługami będą rozstrzygane wyłącznie przez odpowiedni sąd w Polsce.